NBBU

Wij zijn lid van de NBBU! Welke voordelen heeft dit voor u?

Geen zin om een lap tekst te lezen?
Bekijk dit korte filmpje van de NBBU!

Inhuur van extern personeel op professionele wijze

Een bemiddelings- of uitzendorganisatie neemt u veel werk uit handen bij de inhuur van extern personeel. Het lidmaatschap van de NBBU biedt u de garantie dat u zakendoet met een professionele en betrouwbare onderneming. Op deze pagina leest u waarom.

Betrouwbaar en professioneel

Ons land kent regels voor eerlijk, gezond en veilig werken. Als onderneming die arbeid wil inhuren heeft u er belang bij om zaken te doen met een bureau dat zich aan deze regels houdt. Hieronder is schematisch weergegeven aan welke criteria een intermediair kan voldoen. NBBU-bureaus voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Voordeel voor u: vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid

Het SNA-keurmerk beperkt risico’s van inleners van arbeid. Wanneer u als opdrachtgever
inleent van een uitzendbureau met het SNA-keurmerk, dan bent u gevrijwaard van de
aansprakelijk voor eventueel achterstallige loonheffingen en omzetbelasting die de uitzender
nog aan de fiscus moet betalen. Voorwaarde is dat u 25% van het factuurbedrag
stort op de (geblokkeerde) g-rekening van het uitzendbureau.

Wat betekent het NBBU-lidmaatschap voor u als opdrachtgever?

KWALITEIT

Ondernemingen die lid zijn van de NBBU voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van administratie en organisatie.

ONTZORGEN

De leden van de NBBU kennen de (lokale) markt als geen ander en beschikken over een groot netwerk. Specialisten van de NBBU Servicedesk staan hen terzijde bij specialistische vragen op het gebied van hun dienstverlening zoals arbeidsvoorwaarden en (sociale) wet- en regelgeving. Daarmee ontzorgt een NBBU-bureau u op professionele wijze in uw personeelszaken.

BETROUWBAAR

NBBU-leden, die uitzenden, moeten het SNA-certificaat halen en worden – indien van toepassing – gecontroleerd op naleving van de uitzend-cao. Een lid dat niet meer aan de lidmaatschapseisen voldoet, verliest het NBBU-lidmaatschap.

PROFESSIONALITEIT

De professionele intercedenten van NBBU-uitzendbureaus hebben het vakmanschap hoog in het vaandel staan. De NBBU ondersteunt hen met vakinhoudelijke trainingen en de NBBU-Servicedesk.

FLEXIBILITEIT ÉN GELIJK LOON

De NBBU-cao voor Uitzendkrachten biedt u als opdrachtgever concrete voordelen:

  • u kunt een uitzendkracht 5,5 jaar op flexibele basis inlenen, daar waar volgens de wet een werkende na drie jaar in vaste dienst moet worden genomen;
  • de NBBU-cao geeft de uitzendkracht vanaf dag één recht op het loon dat in uw onderneming van toepassing is. Dit voorkomt ongelijkheid op de werkvloer tussen uw eigen medewerkers en uitzendkrachten.

Ontwikkeling flexkrachten

Ontwikkeling en opleiding zorgen voor een betere
aansluiting op de markt en een hogere kwaliteit van de
flexkrachten. Uw NBBU-bureau brengt daarom actief
scholingskansen en – mogelijkheden onder de aandacht.
NBBU-leden zijn aangesloten bij DOORZAAM, een
stichting die investeert in de opleiding van flexkrachten
en vaste medewerkers.

Gelijke kansen

NBBU-leden zijn zich, tijdens het werving- en selectieproces, bewust van eventuele vooroordelen die er kunnen zijn. Zij zoeken altijd de meest geschikte kandidaat voor u. NBBU-leden worden in het kader van hun professionaliteit gecontroleerd op de gelijke kansen bij werving en selectie.

Waarom kiest u voor een NBBU-lid?

De NBBU is de belangenbehartiger van meer dan 1.250 professionele intermediairs
op de arbeidsmarkt. Het lidmaatschap van de NBBU is een kwaliteitswaarborg voor
goed ondernemerschap. Wetgeving beperkt weliswaar flexibel werken, maar biedt
veel kansen wanneer u zaken doet met professionele partijen. Zo geeft u op verantwoorde
wijze invulling aan de inhuur van extern personeel.